+48 666 168 802

Biuro Obsługi Klienta 24h/7

Przebieg restrukturyzacji

 

Restrukturyzacja jest procesem mającym na celu utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli. Głównym elementem takiego postępowania jest porozumiewanie się dłużnika z wszystkimi wierzycielami jednocześnie, a nie z każdym z osobna.

Dzięki temu firma może liczyć na redukcję zadłużenia, umorzenie odsetek czy wstrzymanie egzekucji. Zawarcie układu jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli, którzy mają realne szanse na odzyskanie swoich należności.

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do restrukturyzacji

Pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji jest kwalifikacja przedsiębiorstwa do postępowania restrukturyzacyjnego. W tym celu konieczne jest przygotowanie wyników finansowych za ostatnie trzy lata. Bez tych danych sąd nie zaakceptuje wniosku, nie będzie możliwe opracowanie planu ani obwieszczenie. Wyniki te pokazują, co przedsiębiorstwo robiło przez ostatnie trzy lata i jaki ma potencjał na przyszłość.

Sprawdź: Co to jest restrukturyzacja?

Podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca ten pełni kluczową rolę w całym procesie, pomagając przedsiębiorstwu w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji z wierzycielami. Doradca restrukturyzacyjny jest również odpowiedzialny za przygotowanie planu układowego i restrukturyzacyjnego.

Obwieszczenie o otwarciu restrukturyzacji

Po podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym następuje obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Od tego momentu przedsiębiorstwo jest objęte ochroną przeciwegzekucyjną i przeciw wypowiadaniu kluczowych dla niego umów przez cztery miesiące. Okres ten daje czas na negocjacje z wierzycielami oraz opracowanie szczegółowego planu układowego i restrukturyzacyjnego.

Negocjacje z wierzycielami

W trakcie okresu ochronnego przedsiębiorstwo prowadzi negocjacje z wierzycielami, starając się uzyskać ich zgodę na propozycje zawarte w planie układowym. Kluczowym elementem jest uzyskanie większości zwykłej oraz kapitałowej, czyli zgody dwóch trzecich wierzycieli posiadających większość długów. Bez tego układ nie zostanie zatwierdzony.

Plan układowy i restrukturyzacyjny

Na końcu okresu ochronnego przedsiębiorstwo przedstawia wierzycielom plan układowy, czyli propozycję spłaty zobowiązań. Wierzyciele głosują nad planem układowym, a po jego przegłosowaniu plan oraz plan restrukturyzacyjny zostają skierowane do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie.

Zatwierdzenie układu przez sąd

Sąd rozpatruje wniosek o zatwierdzenie układu. Teoretycznie sąd ma na to dwa tygodnie, jednak w praktyce proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po zatwierdzeniu układu przez sąd, rozpoczyna się realizacja planu układowego. Zwykle spłata układu zaczyna się miesiąc po ogłoszeniu wyroku przez sąd. Warto pamiętać, że wierzyciele mają 14 dni na zaskarżenie wyroku.

Realizacja planu układowego

Po zatwierdzeniu układu przez sąd, doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy wykonania układu przez cały czas realizacji spłaty zobowiązań. Przedsiębiorstwo zaczyna spłacać swoje zobowiązania zgodnie z warunkami określonymi w planie układowym. Proces ten jest monitorowany przez doradcę restrukturyzacyjnego, który dba o prawidłowe wykonanie układu i rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Wierzytelności sporne

Podczas restrukturyzacji ważne jest również uwzględnienie wierzytelności spornych, czyli takich, które są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego. Jeżeli istnieją sporne zobowiązania, konieczne jest posiadanie danych dotyczących ich wysokości oraz organów, z którymi toczy się spór. Istotne jest, aby sporne zobowiązania nie przekraczały 15% ogółu wierzytelności, w przeciwnym razie przedsiębiorstwo może nie zakwalifikować się do restrukturyzacji.

Podsumowanie

Restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem, który wymaga staranności i dokładnego przygotowania. Kluczowe etapy obejmują przygotowanie wyników finansowych, podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, obwieszczenie o otwarciu restrukturyzacji, negocjacje z wierzycielami, przedstawienie planu układowego oraz zatwierdzenie układu przez sąd. Proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, a jego celem jest utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzycieli. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, przedsiębiorstwo ma szansę na sukces i kontynuację działalności.

Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej! Uratuj swoją firmę przed bankructwem!

Firma Bez Długów

Specjalizujemy się w procedurze umarzania długów, która może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku 08:00 – 16:00.

W sprawach nagłych

Jesteśmy do dyspozycji dla Państwa w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

© 2024 · Firma Bez Długów · Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Zadzwoń i umów się na konsultację!