Najważniejsze korzyści ogólnopolskiego programu Firma Bez Długów

Działaj zanim będzie za późno.
Możesz ocalić swoją firmę i odzyskać spokój psychiczny.

Chcę zacząć działać

Zobacz także

Pomagamy także osobom prywatnym.

Pozbądź się długów i komorników - Upadłość Konsumencka
Pozbądź się długów i komorników - Upadłość Konsumencka
Chcę uzyskać pomoc
Pożyczki pod zadłużone nieruchomości
Pożyczki pod zadłużone nieruchomości
Chcę otrzymać pożyczkę
Ochrona majątku
Restrukturyzacja firmy

Jak działa restrukturyzacja firmy?

Podstawowy cel restrukturyzacji firmy, spółki lub działalności gospodarczej to uchronienie Twojego biznesu przed upadłością, a więc znalezienie takich rozwiązań, które poprawią wydajność i efektywność funkcjonowania firmy oraz odbudują jej stabilność finansową na przyszłość.

Rozwiązanie w postaci upadłości powinno być ostatecznością. Nie chcemy przecież stracić majątku, który najczęściej odziedziczyliśmy po rodzicach. Majątku, na który pracowaliśmy całe życie, aby go teraz przekazać na spłatę długów.

Chronimy majątek, zawieramy układ dostosowany do naszych możliwości zarobkowych i sytuacji zawodowej oraz spłacamy wierzycieli na ustalonych warunkach układowych.

581+

Uratownych firm przed bankructwem

Czy wiesz, że...

Otwarcie postępowania wstrzymuje prowadzenie przez wierzycieli działań windykacyjnych i egzekucyjnych?

100%

Zadowolonych klientów z naszej usługi

Na czym polega układ z wierzycielami?

To ułożenie na nowo warunków spłaty zobowiązań i najczęściej również ich redukcja. Samo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że przedsiębiorca nie musi w jego trakcie spłacać zobowiązań objętych układem. Dodatkowo układ zazwyczaj jest tak skonstruowany, że zakłada karencję w spłacie zobowiązań. Dłużnik może zatem liczyć przykładowo na roczną karencję w spłacie zobowiązań i dodatkowo ich redukcję.

Propozycje układowe konstruuje się w ścisłym połączeniu z możliwościami generowania dochodu przez przedsiębiorstwo dłużnika.

Ekspresowa restrukturyzacja działalności gospodarczej, firmy lub Spółki.

Układ z wierzycielami
 

Poznaj opinie Klientów

Setki zadowolonych klientów to gwarancja jakości i potwierdzenie naszych kompetencji. Zostań kolejnym naszym zadowolonym klientem.

Działaj zanim będzie za późno. Ocal swoją firmę i zapewnij sobie spokój psychiczny.

Chroń swój majątek

Szanujemy Twój czas

Dyskrecja - Zaufanie - Rzetelność

Spotkanie on-line na komunikatorze video - call (komputer lub telefon)

20 min konsultacja on-line - to nic nie kosztuje.

Wyślij swoje zgłoszenie

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Istnieją 4 rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego.

Jest to najszybsza i najmniej kosztowna forma postępowania restrukturyzacyjnego, pozwalająca na zachowanie zarządu dłużnika. Układ jest zawierany bezpośrednio pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Ingerencja sądu pozostaje jedynie marginalna – jego rola ogranicza się do zatwierdzenia postępowania.

Funkcję nadzorcy sądowego pełni doradca restrukturyzacyjny, który wspólnie z dłużnikiem opracowuje plan naprawczy. Nad zatwierdzeniem układu głosują wierzyciele. W przypadku jego przegłosowania sąd powołuje nadzorcę układu.

Zawarcie układu jest możliwe po sporządzeniu w uproszczonym trybie spisu wierzytelności. Wzrasta rola doradcy restrukturyzacyjnego – odpowiada on za opracowanie planu układowego, przeprowadzenie głosowania wśród wierzycieli oraz podjęcie czynności mających na celu zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciele nie mają możliwości wnoszenia sprzeciwu do przygotowanego spisu. Wraz z wnioskiem o zawarcie układu powinien zostać złożony wykaz wierzytelności spornych, odpisy propozycji układowych oraz stosowne oświadczenia. Po otwarciu postępowania dłużnik jest chroniony przed egzekucją.

W tym przypadku odpowiedzialny za opracowanie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności jest nadzorca sądowy – ma na to miesiąc od otwarcia postępowania. Jednocześnie sprawuje on nadzór nad działaniami dłużnika.

Postępowanie układowe nie wiąże się z ujęciem wierzycieli w spisie wierzytelności. Zyskują oni prawo, aby zgłaszać sprzeciw w postępowaniu sądowym.

Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego cechuje się sporym stopniem sformalizowania. Dłużnik powinien wykazać, że ma zdolność do regulowania powstałych zobowiązań oraz pokrywania bieżących kosztów postępowania.

Jest to najbardziej sformalizowany, czasochłonny i kosztowny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Ma zastosowanie głównie w przypadku firm, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Restrukturyzacja w tym trybie stanowi ostateczną szansę uniknięcia postępowania egzekucyjnego. Pozwala na zerwanie lub zmianę niekorzystnych umów, umorzenie lub rozłożenie długów na raty, wydłużenie terminu spłaty, zwalnianie pracowników czy zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Zapraszamy także do naszych kancelarii

Kancelaria Firma Bez Długów | Pruszcz Gdański

Kancelaria Firma Bez Długów | Poznań

Kancelaria Firma Bez Długów | Ruda Śląska

Kancelaria Firma Bez Długów | Warszawa

Kancelaria Firma Bez Długów | Kraków

Kancelaria Firma Bez Długów | Wrocław

Kancelaria Firma Bez Długów | Gdańsk

Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Punkt Firma Bez Długów
Mapa placówek - Firma Bez Długów